Temperaturer

En typisk husbrand kan glöda i timmar innan den flammar upp. När temperaturen i den övre delen av ett rum stiger till flera hundra grader börjar även andra yttemperaturer i rummet att stiga. Brandspridningen ökar vid 400⁰ C och vid 500–600⁰ C antänds alla brännbara ytor i rummet och det sker en övertändning. I moderna bostäder tar det vanligtvis bara tre till fem minuter från start till övertändning. För 50 år sedan tog det ca 15 minuter, från start till övertändning, men idag omger vi oss med mycket brännbart material. Efter att övertändningen har övergått i en fullt utvecklad brand kan temperaturen stiga till 1 000–1 200 ⁰C.