Aktuellt

Swedisol är en aktiv opinionsbildare och remissinstans som företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter.

Här har vi samlat nyheter och våra remissvar.  

Flerbostadshus

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

Swedisols Energieffektiviseringsindex 2024 visar att energianvändningen per lägenhet i landet ökat med 2 procent under de senaste sex åren. Swedisol har sedan 2017 årligen tagit fram ett...
Swedisol 50 år

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

I år fyller branschorganisationen Swedisol 50 år. Föreningen grundades under 1970-talets energikris. Frågan om ökad energieffektivisering är åter högaktuell som lösning på flera samhällsutmaningar och...

Swedisol fyller 50 år!

I år fyller Swedisol 50 år! Sedan 1974 har vi spridit fakta och kunskap mineralull. Det firar vi med att under året bjuda på 50 spännande fakta om mineralull och om vår historia. Följ oss och veckans...

Nya krav på ökad energieffektivisering

Tre viktiga internationella beslut har fattats under hösten 2023 som alla driver på för ökad energieffektivisering. EU:s energieffektiviserings direktiv slår fast principen om energieffektivisering...

2024 års energi-effektiviseringsindex

Det senaste sex åren har energianvändningen i flerbostadshus ökat med 2 procent. Det är ett steg i fel riktning. Regering och riksdag behöver göra mycket mer för att Sverige ska nå upp till de nya...

Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium

Ett digitalt verktyg som minskar kostnaden för kartläggning av energi- och klimatrenoveringsåtgärder i flerbostadshus är årets mottagare av forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus. Ricardo Bernardo...

Boverkets förslag motverkar energieffektivisering

Det är problematiskt att de gränsvärden i klimatdeklarationerna som Boverket föreslår, begränsas till perioden innan byggnaden tas i bruk. Införandet av gränsvärden i klimatdeklarationerna för...

Klimatkrav på hela livscykeln

Klimat- och energiprestandan under de många decennier då byggnaden används påverkas av dess utformning och av de material som byggs in. Därför är det problematiskt att det nya kravet på...

Många vinnare vid ökad energieffektivisering

Energieffektivisering är en viktig lösning på flera av våra stora samhällsutmaningar. Nu krävs politiska beslut och nya innovativa finansieringsmetoder för att fastighetsägare och privatpersoner ska...

Utlysning av forskningsstipendium inom hållbart byggande

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus ska främja hållbara innovationer inom bygg- och fastighetssektorn. Under år 2023 delas 300 000 kronor ut till en metod eller produkt som främjar...

Nya positionspapper om fossilfrihet och cirkularitet

Swedisols styrelse har antagit två positionspapper inom hållbarhetsmrådet, om fossilfrihet och cirkularitet. "För att effektivt jobba mot en hållbar och fossilfri bygg- och fastighetssektor så behöver...

Ny rapport: 100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget i flerbostadshus

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på...

Ny rapport: Samhällsekonomiskt lönsamt att stödja tilläggsisolering av byggnader

Stöd till tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt. Det visar en ny studie som släpps idag. Energieffektivisering är det snabbaste och mest...

Lokalt energisystem får nyinrättat hållbarhetsstipendium

Andreastorpets Vänboende, en byggemenskap i Tanums kommun, blir första mottagare av det nyinrättade stipendiet Hectors Hållbara Hus. Projektet får 300 000 kronor för sitt innovativa tänk kring...

Varför är energieffektivisering så centralt för att nå hållbar utveckling?

Se Swedisols filmer om värdet av energieffektivering och lär dig mer om varför energieffektivisering är så viktigt för en hållbar omställning. Hur bidrar energieffektivisering till ett hållbart...