Aktuellt

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus ska främja hållbara innovationer inom bygg- och fastighetssektorn. Under år 2023 delas 300 000 kronor ut till en metod eller produkt som främjar...
Swedisols styrelse har antagit två positionspapper inom hållbarhetsmrådet, om fossilfrihet och cirkularitet. "För att effektivt jobba mot en hållbar och fossilfri bygg- och fastighetssektor så...
Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energiläckaget från värme- och ventilationssystem.
Stöd till tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt. Det visar en ny studie som släpps idag. Energieffektivisering är det snabbaste och mest...
Stöd till tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt. Det visar en ny studie som släpps idag. Energieffektivisering är det snabbaste och mest...
Andreastorpets Vänboende, en byggemenskap i Tanums kommun, blir första mottagare av det nyinrättade stipendiet Hectors Hållbara Hus. Projektet får 300 000 kronor för sitt innovativa tänk kring...
Se Swedisols filmer om värdet av energieffektivering och lär dig mer om varför energieffektivisering är så viktigt för en hållbar omställning. Hur bidrar energieffektivisering till ett hållbart...
Det nyinrättade forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus ska främja innovation. Under år 2022 delas 300 000 kronor ut till en metod eller produkt som främjar hållbart byggande. Syftet med stipendiet...
Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer domen mot Hunton AB och Hunton AS för otillbörlig marknadsföring om produkternas klimatprestanda. Hunton överklagade ifjol två punkter i Patent- och...
Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer domen mot Hunton AB och AS för otillbörlig marknadsföring om produkternas klimatprestanda. Hunton överklagade ifjol två punkter i Patent- och...

Sidor