Aktuellt

Swedisol är en aktiv opinionsbildare och remissinstans som företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter.

Här har vi samlat nyheter och våra remissvar.  

Välkomna satsningar på energieffektivisering i budgeten

Välkomna satsningar på energieffektivisering i budgeten I budgetpropositionen som presenteras i måndags bekräftas breda satsningar på energieffektivitet i nybyggda hyresrätter, miljonprogrammet och...

Litet nytänkande i förslag för nära-nollenergibyggnader

Boverket lämnade i förra veckan sitt ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men Boverket vill fortsätta mäta energiprestanda genom köpt...

Välkommen satsning på nya energieffektiva hyresrätter

I den nya satsningen för att öka nybyggnationen av hyresrätter ställer regeringen krav på att byggnaderna ska byggas energieffektivt. Extra incitament ges till de som bygger riktigt energisnålt. Det...

Högre krav krävs för mer energieffektivt byggande

I dag är sista dagen för att lämna synpunkter på Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning. Swedisol välkomnar skärpningen av energikraven, men framför i...

Höj ambitionen för renovering och effektivisering

I dag är sista dagen för att lämna synpunkter på Energimyndighetens och Boverkets förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader.”. Swedisol välkomnar en strategi...

Kommunernas engagemang i miljö och klimatfrågorna har stor betydelse

Det är med förvåning som man tar del av bostadsminister Stefan Attefalls uttalande och inställning till energieffektivisering och långsiktigt hållbart byggande. (Länk till artikel i VVS Forum http:/...

Byggkravsutredningens förslag hindrar en hållbar samhällsutveckling

– Vi delar utredningens bedömning när det gäller vikten av enhetliga krav för att hålla byggkostnaderna nere. Men det är viktigt att förstå att det inte är lågenergibyggandet som orsakar merkostnader...

Swedisol är kritisk till Byggkravsutredningen

Byggkravutredningen har den 11 december lagt fram ett förslag som innebär att kommunerna inte längre kan ställa krav som går längre än Boverkets byggregler. Det innebär till exempel att kommunernas...

Inför en varierande fastighetsavgift kopplad till energideklarationen

Den liberala gröna tankesmedjan Fores lanserar på debattsajten Newsmill tanken på en fastighetsavgift som tar hänsyn till byggnadens energiprestanda. Swedisol ställer sig helt bakom förslaget. Det...

Stefan Attefall nöjer sig med ”skammens nedre gräns”

Sveriges Radios samhällsmagasin Studio Ett sände den 22/8, ett mycket intressant och får jag väl säga, efterlängtat inslag om behovet av skärpta byggregler. ”Energisnåla hus borde vara fler” lyder...

Swedisols sjupunktsprogram för bebyggelsen – en väg mot nära-nollenergihus

Under den gångna veckan fram till Almedalsveckans start har jag bloggat om vårt sjupunktprogram för bebyggelsen. Jag har belyst en punkt varje dag. Igår var jag framme vid sista punkten, om...

Renovera miljonprogrammet nu – helst till nära-nollenergihus!

Sista punkten i vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen tar upp det stora behovet att renovera miljonprogrammet till energieffektiva byggnader. Dessa byggnader är renoveringsmogna nu, varför detta är en...

Nära-nollenergibyggnader och energideklarationer måste kommuniceras tydligt

Det räcker inte att sätta upp mål och införa nya krav. Dessa måste kommuniceras på ett tydligt sätt till rätt personer. Därför har vi med kommunikation i vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen...

Gör energideklarationerna till ett värdefullt verktyg för fastighetsägarna

Riksdagen biföll i maj regeringens proposition om nya energideklarationer. Nu skärps kraven på hur dessa ska genomföras, vilket vi tycker är bra. Vi har länge krävt förändringar i den här riktningen...

Ekonomiska styrmedel måste införas för att stimulera nära-nollenergibyggnader och renoveringar

I det fjärde inlägget från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen tar jag upp behovet av ekonomiska styrmedel. Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå...